Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka. Związana jest z przedmiotami obowiązkowymi, które każdy maturzysta musi zdawać na poziomie podstawowym, czyli: polski, matematyka oraz język obcy. Do tego dochodzą jeszcze obowiązkowe matury ustne z języka polskiego i obcego. Dodatkowo każdy przyszły absolwent zobligowany jest do wyboru minimum jednego przedmiotu, który będzie zdawał na poziomie rozszerzonym. Przedmiotów może być więcej, a uczeń sam wybiera te, na które się zdecyduje. Najczęściej związane jest to z przyszłymi planami w kwestii studiów. Matura chemia wybierana jest przez maturzystów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami okołomedycznymi oraz ścisłymi. 

Jak wygląda matura z chemii rozszerzonej?

Egzamin maturalny z chemii należy do jednych z trudniejszych. Trwa 180 minut i posiada dość szerokie spektrum zagadnień, dlatego nie każdy decyduje się na tę maturę. Wymagania obejmują:

– substancje i ich właściwości,

– wewnętrzną budowę materii,

– reakcje chemiczne,

– powietrze i inne gazy,

– wodę i roztwory wodne,

– kwasy i zasady,

– sole,

– węgiel i jego związki z wodorem,

– pochodne węglowodorów.

Jest to jedynie część wymagań, których opanowanie jest niezbędne do osiągnięcia zadowalającego wyniku na egzaminie z chemii, dlatego warto z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć przygotowania i wspomóc się jakościowymi pomocami naukowymi. 

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii?

Przede wszystkim przygotowania należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ materiału jest bardzo dużo. Na start dobrze jest usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną, a więc zorganizować powtórki wiedzy, najlepiej z repetytorium lub vademecum maturalnym. Gdy wiedza teoretyczna będzie już usystematyzowana, warto przejść do zeszytów ćwiczeń. W ten sposób można potrenować charakterystyczne zadania maturalne, które ułożone są tematycznie oraz posiadają poprawne odpowiedzi i rozpisany tok rozumowania. Na zakończenie przygotowań dobrze postawić na arkusze maturalne, które będą próbką prawdziwej matury.